พิธีพระราชทานปริญญาบัตร


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

      ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินในการประกอบพิธีต่างๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประจำทุกปี ณ หอประชุมใหญ่ สวนอัมพร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กรุงเทพมหานคร  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาวิทยาลัยภาพยนตร์ ฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นรุ่นแรก นับตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2555.