สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย


ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ แบบชื่อเต็ม

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ แบบชื่อเต็ม

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ แบบตัวย่อ

ตราสัญลักษณ์สาขาการสร้างภาพยนตร์ วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ แบบตัวเต็ม

ตราสัญลักษณ์สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ แบบตัวเต็ม

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ แบบชื่อเต็มพร้อมภาษาไทย