โครงการประกวดอื่นๆ


โครงการประกวดอื่นๆที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมจัดกับหน่วยงานภายนอก

ประกาศรับสมัคร
1) รับสมัครโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  รายละเอียด        (หมดเขตรับสมัคร)
2) รับสมัครโครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม รายละเอียด     (หมดเขตรับสมัคร)

ประกาศผลรางวัล
1) ประกาศผลการคัดเลือกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม  รายละเอียด
2) ประกาศผลการคัดเลือกโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม  รายละเอียด