ติอต่อวิทยาลัยวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ศาลายา) พุทธมณฑลสาย 4  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

เลขที่111/3-5 หมู่ 2  ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918