นักศึกษาแลกเปลี่ยน


เอกสารเกี่ยวกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Documents for Exchange student )

1). สำหรับนักศึกษาไทยไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ( For Thai students to exchange abroad )

Topics
Downloads
1) รายละเอียดการศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศอินโดนีเซีย  Binus University
2) รายละเอียดเกี่ยวกับการไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสิงค์โปร ASIAN YOUTH LEADERSTRAVEL & LEARNING CAMP2). สำหรับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ประเทศไทย ( For international students to study in Thailand )

    For International Applicants
           International students may apply at the beginning of each semester. Applicants must complete high school or its equivalent based on qualification of Thailand Ministry of Education. If you graduated from non-native English speaking countries, all of your credential must be translated into English before applying to the program by certified translation institute. All applicant must complete in 2.00 grade level or
equivalent.
         All applicants must possess a clear record of good conduct and must be in good health. Medical record of non-infectious diseases has to be shown. Disabled applicants are encouraged to apply and are ensured equal opportunities in Education regarding of Race, Gender, Sexual Orientation or all Disabilities.

Topics
Downloads
 1) APPLICATION FORM SUAN SUNANDHA INTERNATIONAL SCHOOL OF ART ( INTERNATIONAL PROGRAMS ) 
 2) Student Exchange/Study Abroad Information Sheet
 3) The Study Plan 2 major
 4) DORMITORY FORM ACADEMIC (Pichaya Apartment)
 5) DORMITORY FORM (SSRU Dormitory)