ระดับนานาชาติระดับนานาชาติ

ลำดับ
University
ประเทศอเมริกา
1
Virginia Commonwealth University, Richmond, VA, U. S. A.
2
Virginia State University, Petersburg, VA, U. S. A.
ประเทศออสเตรเรีย
1
Curtin University, Perth, Western Australia, Australia
2
University of Southern Queensland, Queensland, Australia
ประเทศมาเลเชีย
1
University Utara  Malaysia, Sintok , Kedah, Malaysia
ประเทศอังกฤษ
1
University of North Hampton, Northampton, England
ประเทศจีน
1
Chengdu  University, Chengdu, Sichuan, China
ประเทศพม่า
1
University of Computer Studies, Rangoon, Myanmar
ประเทศอินโดนีเซีย
1
Binus University, Jakarta, Indonesia