หน้าหลัก > ประกาศ > งานสารสนเทศ > รับสมัครสอบ ICT ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รับสมัครสอบ ICT ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-22 15:54:48

รับสมัครสอบ ICT ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

>>สมัครสอบ คลิก<<

รอบที่
สมัครสอบ
จ่ายเงิน
ประกาศชื่อผู้เข้าสอบ
1
1 - 19 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562
2
1 - 21 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562
3
1 - 18 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
4
1 - 15 กรกฎาคม 2562
17 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
5
1 - 20 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
6
1 - 17 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
7
1 - 15 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
8
1 - 19 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
9
1 - 17 ธันวาคม 2562
18 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม 2562
10
1 - 21 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
23 มกราคม 2563
11
1 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563
12
1 - 17 มีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563
19 มีนาคม 2563

**ขอให้น้องๆ สมัคร/จ่ายเงิน ตามวันในเวลาทำการด้วยนะครับ**

Round
Exam Date
Time
Room
Invigilator
125 มีนาคม 256210:00 - 12:00 น.ห้อง PC ชั้น 3เจ้าหน้าที่
26 มีนาคม 256214:00 - 16:00 น.
29 มีนาคม 256210:00 - 12:00 น.
227 พฤษภาคม 256210:00 - 12:00 น.
28 พฤษภาคม 256214:00 - 16:00 น.
31 พฤษภาคม 256210:00 - 12:00 น.
324 มิถุนายน 256210:00 - 12:00 น.
25 มิถุนายน 2562
14:00 - 16:00 น.
28 มิถุนายน 2562
10:00 - 12:00 น.
422 กรกฎาคม 2562
10:00 - 12:00 น.
23 กรกฎาคม 2562
14:00 - 16:00 น.
26 กรกฎาคม 2562
10:00 - 12:00 น.
526 สิงหาคม 256210:00 - 12:00 น.
27 สิงหาคม 2562
14:00 - 16:00 น.
30 สิงหาคม 2562
10:00 - 12:00 น.
623 กันยายน 256210:00 - 12:00 น.
24 กันยายน 2562
14:00 - 16:00 น.
27 กันยายน 2562
10:00 - 12:00 น.
721 ตุลาคม 256210:00 - 12:00 น.
22 ตุลาคม 256214:00 - 16:00 น.
25 ตุลาคม 256210:00 - 12:00 น.
825 พฤศจิกายน 256210:00 - 12:00 น.
26 พฤศจิกายน 256214:00 - 16:00 น.
29 พฤศจิกายน 256210:00 - 12:00 น.
923 ธันวาคม 256210:00 - 12:00 น.
24 ธันวาคม 256214:00 - 16:00 น.
27 ธันวาคม 256210:00 - 12:00 น.
1027 มกราคม 256310:00 - 12:00 น.
28 มกราคม 256314:00 - 16:00 น.
31 มกราคม 256310:00 - 12:00 น.
1124 กุมภาพันธ์ 256310:00 - 12:00 น.
25 กุมภาพันธ์ 256314:00 - 16:00 น.
28 กุมภาพันธ์ 256310:00 - 12:00 น.
1223 มีนาคม 256310:00 - 12:00 น.
24 มีนาคม 256314:00 - 16:00 น.
27 มีนาคม 256310:00 - 12:00 น.

**หมายเหตุ** เวลาที่จัดสอบ ทางกรรมการคุมสอบสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เวลาสอบชนกับตารางเรียน
เกณฑ์การผ่าน คะแนน ≥ 48    ผ่าน
                คะแนน ≤ 47     ไม่ผ่าน

กรณีสอบเป็นครั้งแรก (ไม่เสียค่าสอบ)
ส่วนถ้าสอบไม่ผ่านครั้งแรก จะสอบครั้งต่อไป 
"นักศีกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 200/ครั้ง"

**นักศึกษาจะต้องสอบผ่านก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระยะ 4 ปี ถ้าไม่สอบหรือสอบไม่ผ่าน
จะไม่สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรนั้น**

Topics
Downloads
>>สมัครสอบICT (Apply to website)
>>>คู่มือการเข้าสอบ ICT<<<
>ประกาศรายชื่อผู้สอบ ICT รอบที่ 1 (Acceptance Announcement for Round 1)
>ประกาศรายชื่อผู้สอบ ICT รอบที่ 2 (Acceptance Announcement for Round 2)Click
>ประกาศรายชื่อผู้สอบ ICT รอบที่ 3 (Acceptance Announcement for Round 3)Click
>ประกาศรายชื่อผู้สอบ ICT รอบที่ 4 (Acceptance Announcement for Round 4)Click
>ประกาศรายชื่อผู้สอบ ICT รอบที่ 5 (Acceptance Announcement for Round 5)Click
>ประกาศรายชื่อผู้สอบ ICT รอบที่ 6 (Acceptance Announcement for Round 6)Click
>ประกาศรายชื่อผู้สอบ ICT รอบที่ 7 (Acceptance Announcement for Round 7)Click
>ประกาศรายชื่อผู้สอบ ICT รอบที่ 8 (Acceptance Announcement for Round 8)Click