หน้าหลัก > ประกาศ > งานประชาสัมพันธ์ > ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์”
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-21 15:05:44

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์”
จำนวน 3 รุ่นๆละ 30 คน (รับจำนวนจำกัดเนื่องจากเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง ท่านสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางได้ตามระเบียบราชการ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ เดอะบลูสกาย จังหวัดเพชรบูรณ์
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ ภูเรือคีรี รีสอร์ท จังหวัดเลย
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2561 ณ สิบล้านบุรี รีสอร์ท จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน นางสาวกัลยากร ทองมาก หมายเลขโทรศัพท์ 083-6444511,
ID LINE : kanyakornsisa, Mail : kanyakorn.th@ssru.ac.th หรือติดตามได้ที่เพจ www.sisa.ssru.ac.th 
www.facebook.com/sisa.ssru.ac.th