หน้าหลัก > ประกาศ > งานรับสมัครทั่วไป > รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์" รุ่นที่ 1 เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์" รุ่นที่ 1 เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-21 16:10:44

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์" รุ่นที่ 1 เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 #บอกเลยคุ้มค่ามากๆ รุ่นละ 30 คน รับจำนวนจำกัดเนื่องจากเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ