หน้าหลัก > ประกาศ > งานประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้อุปกรณ์สำหรับการทำภาพยนตร์และสื่อใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้อุปกรณ์สำหรับการทำภาพยนตร์และสื่อใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-06 14:20:28

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้อุปกรณ์สำหรับการทำภาพยนตร์และสื่อใหม่ 
ในโครงการอบรมวิชาชีพการทำหนังสั้นและการสนับสนุนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดปี 6 ตามรายชื่อดังนี้