หน้าหลัก > ประกาศ > งานประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพ..
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพ..

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-01-09 12:11:56

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพ : อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม (Game Programmer) อาชีพนักออกแบบเกม (Game Designer) และอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game Artist) 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน ประจำปี 2561 :เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาแอนิเมชัน จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล

ขอเชิญองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สมาชิกสมาคม สมาพันธ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 089 889 7109 line id : oat115

แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา
https://goo.gl/forms/kSVkeixtqQkP8r7j2