หน้าหลัก > กิจกรรม > รับสมัครนักศึกษา TCAS Portfolio รอบ 1 > ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
ปฏิทินการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
1 ต.ค. 63 - 11 มี.ค. 64
Suan Sunandha International School of art

มาเป็นส่วนหนึ่งของ SISA ด้วยกัน!!!

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา