หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา FPM 2305 Short Film Script Writing
         เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์ต้นฝน อาจารย์ส ...
2021-01-27 09:04:49
SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา CDM 2301 Computer and Coding
      เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์สิบแสน  สุขสุชะโน อา ...
2021-01-26 16:24:13
SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา FPM 3302 Film criticsm
       เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์ธีรพงศ์  เสรีส ...
2021-01-26 16:12:12
SISA เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)
SISA เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) ...
2021-01-04 19:35:35
SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา CDD 2401 Fundamentals of Game Design
       เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์สิบแสน สุขสุชะโน อา ...
2021-01-04 19:11:22
SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา SFD 3201 Research Methodology for Film and Performing Arts
       เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ ห ...
2021-01-04 19:07:04
SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา PAM 3402 Advanced Performing Arts
       เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. อาจารย์สุธิดา สิงหราช อาจ ...
2021-01-04 19:01:20
SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา SFD 1104 Psychologe for Media
          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ผศ.ดร.ทวิพาสน์ พิ ...
2021-01-04 18:53:00
SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา FPM 2305 Short Film Script Writing
       เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร ...
2020-12-29 17:37:28
SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา GEN0207 English for Career Development
         เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ลอนเซียร์ เมอร์ริส เบอร ...
2020-12-29 17:31:31
ข่าวปัจจุบัน