หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

SISA ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562
SISA ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 62 เวล ...
2019-07-10 18:43:09
SISA เข้าร่วมโครงการจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
SISA เข้าร่วมโครงการจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”เมื่อวันที่ 6 ม ...
2019-06-11 18:14:21
SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ...
2019-06-11 18:11:42
SISA ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562
SISA ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 เวล ...
2019-05-29 13:07:25
SISA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา”
SISA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษา”เมื่อวันที่ 15 พ ...
2019-05-29 13:04:37
Digital Skills for Workforce 4.0 with QR
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครโครงการยกระดับสมรรถนะด้าน Digital Literacy เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทั ...
2019-05-08 12:57:10
SISA จัดสอบวัดผลความรู้ด้านการแสดงผ่านการผลิตละครเวทีเรื่อง “Not him but her”
SISA จัดสอบวัดผลความรู้ด้านการแสดงผ่านการผลิตละครเวทีเรื่อง “Not him but her”เมื่อวันที่ ...
2019-05-24 11:22:59
SISA ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจาปี “2562”
SISA ร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจาปี “2562”เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 เวลา 9.00-14.00 น. ดร.นิ ...
2019-05-14 11:02:32
วันนี้ SISA เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองภาพยนตร์เรื่องใหม่ "WHO" ที่ผลิตโดย Yanagorn Production โดยช่อง 5
วันนี้ SISA เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองภาพยนตร์เรื่องใหม่ "WHO" ที่ผลิตโดย Yanagorn Production ...
2019-05-14 11:14:07
SISA แจ้งปิดสำนักงานชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
SISA แจ้งปิดสำนักงานชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เนื่องจากจัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้วิทยาล ...
2019-03-26 12:09:06
ข่าวย้อนหลัง