หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

SISA เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  หัวหน้ ...
2020-05-22 17:18:01
มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 8 ครอบครัว และได้สอบถามถึงผลกระทบ
เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  หัวหน้ ...
2020-05-22 17:11:41
ตรวจรับงาน ห้องปฏิบัติการ SMART CLASS ROOM
ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับงาน  และคณะกรรมการร่วมตรวจรับงาน ...
2020-05-22 17:03:04
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคล ได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
เมื่อวันที่ 18 พฤาภาคม  2563  นายณรงค์  ประสม  หัวหน้ากลุามสมาชิกโครงการ E-Marke ...
2020-05-18 17:14:25
วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่ทุกคนต้องรู้!!
How to prevent Covid-19 or Corona Viruses.วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่ทุกคนต้องรู้!! อ่ ...
2020-05-13 11:13:34
โครงการ StartUP เขียนแผนธุรกิจ รับเลย 5,000 บาท/แผน
โครงการดีๆ มาอีกแล้วจ้าแค่เขียนแผนธุรกิจ รับเลย 5,000 บาท/แผนโครงการ StartUPคือ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ...
2020-05-11 12:18:14
นักศึกษา​SISA ที่จบการศึกษาแล้วสามารถสมัครขอรับทุนต่อ​ป.โทรุ่นที่​3
นักศึกษา SISA ที่จบการศึกษาแล้วสามารถสมัครขอรับทุนเรียนต่อ ป.โทรุ่นที่ 3 เต็มจำนวน  ณ มหาวิทยาล ...
2020-05-07 20:01:10
Story โครงการ E-Marketing เรื่องแกงบอน
โครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน ม.1 ศาลายา จ.นครปฐม นำโดย  อาจารย ...
2020-04-29 13:04:28
ข่าวย้อนหลัง