หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

SISA ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “Workshop Build Up Your Personality โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี”
          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30-15.00 น. อาจารย์ศิริเดช ศิริ ...
2019-12-11 16:04:39
SISA ลงใต้ “เรือนจำกลางปัตตานีให้การต้อนรับ”
          เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ศิริเดช ศิริสม ...
2019-11-28 10:04:53
SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2562
SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2562   &nb ...
2019-11-18 10:14:56
SISA เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน “แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี”
SISA เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน “แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พร ...
2019-11-18 10:09:24
SISA เข้าร่วมสัมมนา “Digital Thailand Big Bang 2019: โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน: ASEAN Connectivity”
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 62 เวลา 8.30-16.00 น. อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้า สาขาการสร้างสรรค์และสื่ ...
2019-11-19 09:46:40
SISA ปฏิบัติหน้าที่คุมการสอบ “Building Digital workforce Thailand 4.0
เมื่อวันที่ 15-17 ต.ค. 62 นักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ สื่อใหม่ ปฏิบัติหน้าที่คุมการส ...
2019-10-29 10:23:11
SISA ต้อนรับ Jakarta Institute of The Arts ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 62 เวลา 13.30-15.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี และคณาจารย์วิทยาลัยการภาพยน ...
2019-10-29 10:29:43
SISA เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ก ว ด VDO 9 0 วิ“The Mercury Ville – 90sec VDO Challenge”
เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 62 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปะภาพยนตร์ วิทยาลัยการ ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่ ...
2019-10-29 10:28:33
SISA เรียนการแสดง “Contemporary dance”
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 62 เวลา 8.30-12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชา ศิลปะการแสดงประยุกต์ สาขาศิลป ...
2019-11-15 14:07:25
บรรยากาศการประชุม “ขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ในทศวรรษที่21” (วันที่2)
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 62 บรรยากาศวันที่ 2 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนทิศทาง ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-11-15 14:11:25
ข่าวย้อนหลัง