หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

SISA บริจาคชุดคอมพิวเตอร์มอบให้แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.1 ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
       เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ บ ...
2020-12-28 13:11:29
SISA จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2564
     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ ...
2020-12-28 12:14:27
SISA รับมอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
       เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ณัฏฐ์ มฤศโชติ ศิษย์เก่าว ...
2020-12-16 16:41:42
SISA จัดประชุมการจัดตั้งวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ
         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันด ...
2020-12-16 15:10:26
คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ ...
2020-12-15 14:39:54
SISA ร่วมตั้งขบวนอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563  เวลา 13.00 น. SISA ร่วมตั้งขบวนอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุน ...
2020-12-14 16:07:13
SISA เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ ...
2020-12-03 17:59:57
ข่าวปัจจุบัน