หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

นักศึกษาร่วมโครงการ E-Marketing ได้ลงพื้ นที่ศึกษาข้อมูลจุดเชื่อมโยงรอบๆ แหล่งเรียนรู้ เพื่อนำมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้่
     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ นักศึกษาร่วมโคร ...
2020-04-13 14:52:55
โครงการอัปคลิปพิชิตแสน Cyber Bullying ?
           เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.00-15.00 น. ห้ ...
2020-02-24 15:19:39
นักศึกษาได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ในการจัดทำสื่อภาพยนตร์สั้นแนะนำหอพัก
    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  นักศึกษาได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม &nbs ...
2020-03-10 10:59:49
SISA ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
SISA ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup) หารายได้จากการเป็นยูทูปเ ...
2020-03-10 10:38:59
SISA อาจารย์สุธิดา สิงหราช เน้นให้นักศึกษาได้คิด
SISA อาจารย์สุธิดา  สิงหราช เน้นให้นักศึกษาได้คิด และปฏิบัติจริงรายวิชา PAM2605 Performenc2 : S ...
2020-03-10 10:35:19
performing arts design ผลงานการออกแบบของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2
     Performing Arts design ผลงานการออกแบบของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการแสด ...
2020-03-10 10:33:11
SISA จัดประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/62
          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร ...
2020-01-20 09:54:55
SISA จัดประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/62
          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 12.00-13.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ...
2020-01-13 10:46:50
SISA จัดสอบวัดมาตรฐาน ICT (การทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ)
          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. วิทยาลัยการภาพยนต ...
2020-01-09 10:22:09
ข่าวย้อนหลัง