หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร

Performing ก็ดี Film ก็โดน Marketing ก็ได้ Design ก็มา!!
Performing ก็ดี Film ก็โดน Marketing ก็ได้ Design ก็มา!! พบกันในงาน "เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและ ...
2019-09-12 18:45:07
SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 2 (วันที่ 2)
SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน&rdq ...
2019-06-30 18:35:28
SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 2 (วันที่ 1)
SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน&rdq ...
2019-06-30 18:31:58
SISA แลกเปลี่ยนนศ.กับ UUM (Universiti Utara Malaysia) หลักสูตร 2+2
SISA แลกเปลี่ยนนศ.กับ UUM (Universiti Utara Malaysia) หลักสูตร 2+2เมื่อวันที่ 9-19 มิ.ย. 2562 อาจารย ...
2019-06-25 19:07:34
SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 1 (วันที่ 2)
SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน&rdq ...
2019-06-25 17:52:57
SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” รุ่นที่ 1 (วันที่ 1)
SISA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักจัดการการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน&rdq ...
2019-06-25 17:43:57
SISA ยกแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ จัดแสดงสินค้า ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
SISA ยกแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ จัดแสดงสินค้า ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐมเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 9.0 ...
2019-06-09 12:20:34
SISA พานักศึกษา ปู๊น ปู๊น!! สู่มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
SISA พานักศึกษา ปู๊น ปู๊น!! สู่มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562 เวล ...
2019-05-24 11:08:59
การฝึกอบรมการตลาดแบบบอกต่อสำหรับฝ่ายพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 2
การฝึกอบรมการตลาดแบบบอกต่อสำหรับฝ่ายพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 2 สิ้นสุดลงแล้ว SISA ได้รับการชื่นชมจากผู้เข้า ...
2019-04-29 11:19:05
ข่าวย้อนหลัง