หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร

SISA จัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ "รวมใจ บ้านไผ่สีทอง คลองมหาสวัสดิ์"
SISA จัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ "รวมใจ บ้านไผ่สีทอง คลองมหาสวัสดิ์"SISA จัดพิธีเปิดแหล่งเรีย ...
2019-04-05 10:52:54
ภารกิจเสร็จสิ้น!!! ร่วมประชุมกับคณะผู้แทน
ภารกิจเสร็จสิ้น!!! ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนจาก VCU สหรัฐอเมริกา UUM มาเลเซียในวาระการศึกษาของเรา หลายโ ...
2019-03-29 14:15:11
SISA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
SISA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ในวันที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 11.00- ...
2019-03-26 11:41:21
SISA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ในโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
SISA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ในโครงการบริการวิชาก ...
2019-03-13 11:15:19
SISA ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน
SISA ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีนเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 8.30-12.00 น. ดร.นิรชร ...
2019-03-13 11:20:49
SISA ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
SISA ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 13.30-16.30 น ...
2019-03-13 11:20:55
SISA ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพาถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ลงสื่อออนไลน์ จ.เลย #Day 2
SISA ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพาถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ลงสื่อออนไลน์ จ.เลย #Day 2        ...
2019-03-13 11:26:21
SISA ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพาถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ลงสื่อออนไลน์ จ.เลย #Day 1
SISA ประชาสัมพันธ์เชิงรุกพาถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ลงสื่อออนไลน์ จ.เลย #Day 1        ...
2019-03-13 11:26:27
SISA ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
SISA ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม        ...
2019-03-13 11:28:37
SISA แสดงละครเวทีสามัคคีคือพลังด้วย Social Media
SISA แสดงละครเวทีสามัคคีคือพลังด้วย Social Media           เมื่อวันที่ ...
2019-03-13 11:28:59
ข่าวย้อนหลัง