หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร

SISA ยกแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ จัดแสดงสินค้า ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
SISA ยกแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ จัดแสดงสินค้า ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐมเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 เวลา 9.0 ...
2019-06-09 12:20:34
SISA พานักศึกษา ปู๊น ปู๊น!! สู่มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
SISA พานักศึกษา ปู๊น ปู๊น!! สู่มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซีย ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562 เวล ...
2019-05-24 11:08:59
การฝึกอบรมการตลาดแบบบอกต่อสำหรับฝ่ายพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 2
การฝึกอบรมการตลาดแบบบอกต่อสำหรับฝ่ายพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 2 สิ้นสุดลงแล้ว SISA ได้รับการชื่นชมจากผู้เข้า ...
2019-04-29 11:19:05
หน้าที่ของ SISA คือการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับสากลไม่ว่าจะมีสัญชาติใด
หน้าที่ของ SISA คือการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพในระดับสากลไม่ว่าจะมีสัญชาติใด บี, ออมสิน, มิ้นท์, ส้มจ ...
2019-04-29 11:06:57
SISA เปิดแหล่งเรียนรู้ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
SISA เปิดแหล่งเรียนรู้ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 11.0 ...
2019-05-14 10:40:36
SISA จัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ "รวมใจ บ้านไผ่สีทอง คลองมหาสวัสดิ์"
SISA จัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ "รวมใจ บ้านไผ่สีทอง คลองมหาสวัสดิ์"SISA จัดพิธีเปิดแหล่งเรีย ...
2019-05-14 11:17:49
ภารกิจเสร็จสิ้น!!! ร่วมประชุมกับคณะผู้แทน
ภารกิจเสร็จสิ้น!!! ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนจาก VCU สหรัฐอเมริกา UUM มาเลเซียในวาระการศึกษาของเรา หลายโ ...
2019-03-29 14:15:11
SISA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
SISA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ในวันที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 11.00- ...
2019-03-26 11:41:21
SISA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ในโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
SISA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ในโครงการบริการวิชาก ...
2019-03-13 11:15:19
SISA ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีน
SISA ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศจีนเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 8.30-12.00 น. ดร.นิรชร ...
2019-03-13 11:20:49
ข่าวย้อนหลัง