หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร

ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ และนักท่อเที่ยวที่แวะเวียนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ และนักท่อเที่ยวที่แวะเวียนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน  ในโครงการบริการวิชาการข ...
2020-12-17 10:27:54
SISA แนะนำสมาชิกที่ีเข้าร่วมในโครงการ E-Marketing เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์   ...
2020-04-13 14:20:32
ภาพยนตร์สั้นการค้นหาสูตรอาหารโบราณ (ต.ศาลายา จ.นครปฐม) ที่สูญหายไป
     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์   ...
2020-04-10 14:29:51
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ E-Marketing
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมช ...
2020-02-19 14:51:09
โครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน ม.1 ศาลายา จ.นครปฐม
        เมื่อวันที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย ชื่ออาจารย์ อาจารย์ต้นฝน &nb ...
2020-02-18 17:14:27
Performing ก็ดี Film ก็โดน Marketing ก็ได้ Design ก็มา!!
Performing ก็ดี Film ก็โดน Marketing ก็ได้ Design ก็มา!! พบกันในงาน "เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและ ...
2019-09-12 18:45:07
ข่าวปัจจุบัน