หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์
ข่าวอาจารย์

การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา FPM2304 Cinematography
อาจารย์พิสณฑ์  สุวรรณภักดี   ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา  FPM2304  Cin ...
2020-04-29 19:21:32
ปรับการส่งรายงาน (สำเนา) ออนไลน์ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์สุธิดา  สิงหราช ได้ปรับการส่งรายงาน (สำเนา)  ออนไลน์  โดยแจ้งนักศึกษารายสีปกวิ ...
2020-04-29 18:58:24
การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านช่องทางไลน์ ในรายวิชา Script Writing2
อาจารย์สุธิดา  สิงหราชการเรียนการสอนออนไลน์  ผ่านช่องทางไลน์  ในรายวิชา  Script ...
2020-04-29 18:37:03
การเรียนการสอนแบบไลฟ์ผ่าน Discor
อาจารย์ศิริเดช  ศิริสมบูรณ์  ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบไลฟ์ผ่าน discorเปิดรับสมัครรอบที่ ...
2020-04-29 13:50:35
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา Short film scrip writing
อาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์  ในรายวิชา  Short ...
2020-04-29 13:38:02
การประชุมเพื่อเตรียมและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2563 ที่ผ่านมา  นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบ ...
2020-03-16 15:33:44
ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ สัมภาษณ์ลง ศาสตร์ สอน ศิลป์
ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ ได้รับสัมภาษณ์ลง ศาสตร์ สอน ศิลป์ แห่งสวนสุนันทา เนื่องในวาระครบ 80 ปี ...
2020-02-24 12:55:53
การใช้ภาพยนตร์สารคดีเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์และความทรงจำเชิงวัฒนธรรมของศาลายา
     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2563  อาจารย์ธีรพงศ์  เสรีสำราญ   ...
2020-02-19 14:46:59
อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ ได้นำนักศึกษาร่วมเก็บข้อมูลงานวิจัย
      เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ ได้นำนักศึกษาร่วมเก็บข้อ ...
2020-02-18 10:19:25
ข่าวย้อนหลัง