หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์
ข่าวอาจารย์

SISA เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ผู้บริหารและคณาจาร ...
2020-12-28 11:43:22
SISA จัดประชุมปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
       เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. ดร.พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ ...
2020-12-16 16:33:49
อ.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรม SSRU Open House 2020
          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ท ...
2020-12-15 15:38:58
อ.ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรม SSRU Open House 2020
         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทร ...
2020-12-15 15:15:24
SISA เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (สายวิชาการ)
          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.30-16.00 น. คณาจารย์วิทยาลัยกา ...
2020-01-27 16:33:40
ข่าวย้อนหลัง