หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์
ข่าวอาจารย์

SISA ได้รับเชิญ Invited Speakers ในงาน Creative Industry International Conference 2020
    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.Asiah Sarij อาจารย์ประจำสาขาก ...
2020-11-06 16:53:32
SISA นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน Creative Industry International Conference 2020
          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพ ...
2020-11-06 16:50:13
SISA จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 9.00-15.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี ...
2020-09-25 11:08:30
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา FPM2304 Cinematography
อาจารย์พิสณฑ์  สุวรรณภักดี   ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา  FPM2304  Cin ...
2020-04-29 19:21:32
ปรับการส่งรายงาน (สำเนา) ออนไลน์ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
อาจารย์สุธิดา  สิงหราช ได้ปรับการส่งรายงาน (สำเนา)  ออนไลน์  โดยแจ้งนักศึกษารายสีปกวิ ...
2020-04-29 18:58:24
การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านช่องทางไลน์ ในรายวิชา Script Writing2
อาจารย์สุธิดา  สิงหราชการเรียนการสอนออนไลน์  ผ่านช่องทางไลน์  ในรายวิชา  Script ...
2020-04-29 18:37:03
การเรียนการสอนแบบไลฟ์ผ่าน Discor
อาจารย์ศิริเดช  ศิริสมบูรณ์  ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบไลฟ์ผ่าน discorเปิดรับสมัครรอบที่ ...
2020-04-29 13:50:35
ข่าวย้อนหลัง