หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์
ข่าวอาจารย์

Dean attended the meeting in Khon Kaen
Dean sisa attended the meeting in Khon Kaen      After international conference from ...
2017-11-18 20:52:36
ประชุมบุคลากรสายวิชาการปีการศึกษา 2561
  ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ หอประชุม ...
2017-11-09 22:54:37
Today we visited a Business School at VSU
Today we visited a Business School at VSU. Dr. Obud, Dean would like to partner with Thai universiti ...
2017-11-06 22:03:44
ข่าวย้อนหลัง