หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร
ข่าวบุคลากร

ประชุมบุคลากรปีการศึกษา 2561
  ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ หอประชุม ...
2017-11-09 22:51:26
กำหนดการสอบ SSRU-TEP มหาวิทยทลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตรวจสอบและพิมพ์ใบจองรอบทดสอบ (SSRU-TEP)  ได้ที่  คลิ๊ก ...
2017-11-06 22:21:45
ข่าวย้อนหลัง