หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

มาแล้วๆๆ!! ปฎิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน)
มาแล้วๆๆ!!ปฎิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน) ผู้สมัครที่สนใ ...
2019-05-14 10:36:49
SISA ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
SISA ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 18-19 ก.ค. 62 เวลา 8.30-16.30 น. ดร.นิรชร ...
2019-07-19 20:17:21
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษฟัง-พูดเบื้องต้น”เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ...
2019-07-12 23:55:06
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อ”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อ”เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 62 เว ...
2019-07-11 19:20:10
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การวาดรูป Sketching ทัศนียภาพ”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การวาดรูป Sketching ทัศนียภาพ”เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 9 ...
2019-07-11 19:12:49
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การใช้คอมพิวเตอร์ Painting”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การใช้คอมพิวเตอร์ Painting”เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 62 เวลา 9.00 ...
2019-07-11 19:13:43
SISA ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562
SISA ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2562เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 62 เวล ...
2019-07-10 18:43:09
SISA สัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) เพิ่มเติม
SISA สัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรงอิสระ (รอบที่ 5) เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 9.00-12.00 น. อ ...
2019-07-04 19:43:39
SISA ปรับพื้นฐาน Dek’62 “การปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย”
SISA ปรับพื้นฐาน Dek’62 “การปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย”เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา ...
2019-07-03 19:15:40
SISA รายงานตัวนักศึกษา รอบ Admissions และรอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)
SISA รายงานตัวนักศึกษา รอบ Admissions และรอบรับตรงอิสระ(เพิ่มเติม)เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 9.00- ...
2019-07-03 19:04:07
ข่าวย้อนหลัง