หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑
การยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ htt ...
2019-03-13 11:17:39
น้องๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio 1
น้องๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio 1ตามลิ้งนี้http://admission.ssru ...
2019-03-13 11:17:48
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาในรอบที่ 2 (โควต้า) ประเภทความสามารถทางวิชาการ
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาในรอบที่ 2 (โควต้า) ประเภทความสามารถทางวิชาการ>>คลิกลิ้งรับสมัคร<& ...
2019-03-13 11:17:58
คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ นาเสนอโครงการโดดเด่น ในการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ นาเสนอโครงการโดดเด่น ในการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-03-21 19:41:47
SISA เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SISA เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวันที่ 18-20 มี.ค. ...
2019-03-20 16:22:55
SISA แจกคู่มือก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งปี 62
SISA แจกคู่มือก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งปี 62เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 62 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิล ...
2019-03-18 15:52:36
SISA จัดประชุมการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2562
SISA จัดประชุมการจัดการเรียนการสอน ประจาปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 9.00 -16.30 น. อ ...
2019-03-15 14:31:24
SISA ร่วมเป็นวิทยากรสอนการแสดง “Behind The Scene Camp Take 2”
SISA ร่วมเป็นวิทยากรสอนการแสดง “Behind The Scene Camp Take 2”เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 62 อาจ ...
2019-03-15 14:51:47
เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 23 เปิดรับสมัคร..
SHORT 23เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 23 เปิดรับสมัคร..สนใจส่งผลงานกันได้นะคะ ...
2019-03-14 10:23:35
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดให้ทุนแก่บุคคลทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เม.ย. 62
SET Scholarship 2019สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เม.ย. 62ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดให้ทุนแก่บุ ...
2019-03-14 10:12:31
ข่าวย้อนหลัง