ผลการค้นหา : งานประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเล่าเรื่องจากภาพถ่าย
     รับสมัครผูู้้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเล่าเรื่องจากภาพถ่าย  ในร ...
2017-12-18 22:38:47
SISA ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาการสอน
SISA ต้อนรับคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวันที่ ...
2018-02-26 15:10:00
SISA On Tour to Schools โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สามพราน จังหวัดนครปฐม
SISA จัดโครงการ SISA On Tour To Schools ที่โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ นครปฐมเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 60 ที่ผ่ ...
2018-02-26 15:23:01
งาน open ssru 2017
SISA ขอเชิญร่วมงาน Open House SSRU 2017     วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใ ...
2018-02-26 15:04:30