ผลการค้นหา : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่

SISA จัดประชุมคณะทำงานสโมสรนักศึกษา
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดปร ...
2018-05-03 23:42:27
SISA ต้อนรับศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม จากบริษัท IIC C-VN
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ...
2018-05-03 23:45:56