ผลการค้นหา : Film Production

SISA ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (สายสนับสนุนวิชาการ)
SISA ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (สายสนับสนุนวิชาการ)เม ...
2019-08-27 15:34:37
SISA ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (สายวิชาการ)
SISA ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (สายวิชาการ)เมื่อวันที ...
2019-08-27 15:40:45
นี่คือสิ่งที่เรามอบให้กับ นักศึกษาSISAทุกคน ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 คนที่ได้รับทุนเต็มจำนวนในระดับ ป.โท
นี่คือสิ่งที่เรามอบให้กับ นักศึกษาSISAทุกคน ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 คนที่ได้รับทุนเต็มจำนวนในระดับ ...
2019-09-12 18:59:15
SISA เปิดระบบ “เรียนออนไลน์ รายวิชา GEN0209 Public Speaking and Presentation Skill in English”
SISA เปิดระบบ “เรียนออนไลน์ รายวิชา GEN0209 Public Speaking and Presentation Skill in English& ...
2019-08-24 15:24:58
SISA ร่วมโครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ”
SISA ร่วมโครงการ “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ”เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16.00 ...
2019-08-24 15:04:30
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาครั้งที่ 9 ใน วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาครั้งที่ 9 ใน วันจันทร์ที่ 9 กั ...
2019-09-12 18:53:22
ประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019"
ประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019"สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญ ...
2019-09-12 18:33:31