ผลการค้นหา : SISA

SISA เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SISA เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวันที่ 18-20 มี.ค. ...
2019-03-20 16:22:55
คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ นาเสนอโครงการโดดเด่น ในการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ นาเสนอโครงการโดดเด่น ในการประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-03-21 19:41:47
SISA แจกคู่มือก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งปี 62
SISA แจกคู่มือก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งปี 62เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 62 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิล ...
2019-03-18 15:52:36
SISA ร่วมเป็นวิทยากรสอนการแสดง “Behind The Scene Camp Take 2”
SISA ร่วมเป็นวิทยากรสอนการแสดง “Behind The Scene Camp Take 2”เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 62 อาจ ...
2019-03-15 14:51:47
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดให้ทุนแก่บุคคลทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เม.ย. 62
SET Scholarship 2019สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เม.ย. 62ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดให้ทุนแก่บุ ...
2019-03-14 10:12:31
เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 23 เปิดรับสมัคร..
SHORT 23เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 23 เปิดรับสมัคร..สนใจส่งผลงานกันได้นะคะ ...
2019-03-14 10:23:35
SISA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ในโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
SISA ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ในโครงการบริการวิชาก ...
2019-03-13 11:15:19
SISA จัด Workshop เสริมทักษะการใช้อุปกรณ์สาหรับการทาภาพยนตร์และสื่อใหม่
SISA จัด Workshop เสริมทักษะการใช้อุปกรณ์สาหรับการทาภาพยนตร์และสื่อใหม่     เมื่อวันท ...
2019-03-13 11:19:17
SISA แต่งกายผ้าไทย “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา”
SISA แต่งกายผ้าไทย “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา”     เมื่อวันที่ 1 ม ...
2019-03-13 11:19:26