ผลการค้นหา : SISA

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาครั้งที่ 9 ใน วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการด้านภาพยนตร์ศึกษาครั้งที่ 9 ใน วันจันทร์ที่ 9 กั ...
2019-09-12 18:53:22
ประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019"
ประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019"สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญ ...
2019-09-12 18:33:31
ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่2" หัวข้อ "อวสานอาหารถูกทิ้ง"
ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่2" หัวข้อ "อวสานอาหารถูกทิ้ง"บริ ...
2019-09-12 18:39:48
Performing ก็ดี Film ก็โดน Marketing ก็ได้ Design ก็มา!!
Performing ก็ดี Film ก็โดน Marketing ก็ได้ Design ก็มา!! พบกันในงาน "เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและ ...
2019-09-12 18:45:07
SISA ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
SISA ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16.30 น. อาจารย์ต้นฝน ทรั ...
2019-08-20 19:10:10
โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs startup ตัวจริง พิชิตเงินทุนมูลค่ากว่า 3000000
โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs startup ตัวจริง พิชิตเงินทุนมูลค่ากว่า 3000000ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไอ ...
2019-09-12 18:23:09
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 1
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 1เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 เวลา ...
2019-08-19 21:19:46
SISA จัดอบรม “ลงทะเบียน Free enrollment”
SISA จัดอบรม “ลงทะเบียน Free enrollment”เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 เวลา 8.30-9.30 น. คุณนิชาภ ...
2019-08-19 21:26:30
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 2
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 2เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 เวลา ...
2019-08-19 21:19:06