ผลการค้นหา : SSRU

Presentation to Advisory Council of Virginia State University, U.S.A. SISA spearheads internationalization.
SISA เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาSISA visited Virginia State University, ...
2018-02-26 15:48:36
Today we visited a Business School at VSU
Today we visited a Business School at VSU. Dr. Obud, Dean would like to partner with Thai universiti ...
2017-11-29 22:57:07
กำหนดการสอบ SSRU-TEP มหาวิทยทลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตรวจสอบและพิมพ์ใบจองรอบทดสอบ (SSRU-TEP)  ได้ที่  คลิ๊ก ...
2017-11-29 22:56:42
โครงการอบรมการทำหนังสั้น จากวิทยากรมืออาชีพ
SISA จัดโครงการอบรมวิชาชีพการทำหนังสั้นเมื่อวันที่ 7-9 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะกา ...
2018-02-26 15:14:26