ผลการค้นหา : Suan Sunandha International School of Art

SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 1
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 1เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 เวลา ...
2019-08-19 21:19:46
SISA จัดอบรม “ลงทะเบียน Free enrollment”
SISA จัดอบรม “ลงทะเบียน Free enrollment”เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 เวลา 8.30-9.30 น. คุณนิชาภ ...
2019-08-19 21:26:30
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 2
SISA จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ” Day 2เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62 เวลา ...
2019-08-19 21:19:06
SISA ลงพื้นที่นิเทศฝึกงานนักศึกษาบริษัท Bangkok24 Film Production จำกัด
SISA ลงพื้นที่นิเทศฝึกงานนักศึกษาบริษัท Bangkok24 Film Production จำกัดเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62 เวลา 8 ...
2019-08-19 21:42:39
SISA ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องสวนสุนันทา รับน้องรวม 3 วิทยาลัย”
SISA ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องสวนสุนันทา รับน้องรวม 3 วิทยาลัย”เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ...
2019-08-13 07:30:19
SISA ร่วมพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษาฯ
SISA ร่วมพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษาฯเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16.00 น. นักศึกษ ...
2019-08-08 19:01:04
SISA ร่วมโครงการชวนน้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นแม่แบบที่ดีต่อสังคมฯ
SISA ร่วมโครงการชวนน้องบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นแม่แบบที่ดีต่อสังคมฯเมื่อวันที่ 5 ส.ค. 62 เวลา 8.30-16 ...
2019-08-08 18:51:33
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ”
SISA เรียนปรับพื้นฐานเด็ก 62 “การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ”เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 9 ...
2019-07-31 22:19:38
SISA ร่วมถวายพระพร และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
SISA ร่วมถวายพระพร และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 62 เวลา 8.00-9.00 ...
2019-07-26 23:14:54
SISA ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 3/2562
SISA ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 3/2562เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 เวลา 1 ...
2019-07-26 23:22:28