หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร > SISA จัดสอบประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
SISA จัดสอบประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-02-04 16:39:12


          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เป็นกรรมการจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ซึ่งมีผู้สมัครเข้าสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ท่าน ณ ห้อง Film Studio 1 ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ