หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดสตูดิโอเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชา FPM 2303 Film Production
SISA จัดสตูดิโอเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชา FPM 2303 Film Production

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-02-04 16:41:51

  •           เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-13.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดสตูดิโอเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชา FPM 2303 Film Production ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ ได้จำลองการกำกับภาพยนตร์ และการใช้อุปกรณ์ในกองถ่าย ณ ห้อง Film Studio 2 ชั้น 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ