หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ ประชุมหาความร่วมมือนักศึกษาแลกเปลี่ยน
SISA ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ ประชุมหาความร่วมมือนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-03-05 13:14:28

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ ประชุมหาความร่วมมือนักศึกษาแลกเปลี่ยน

หลักสูตร 2 ปริญญา  ปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Curtin University Perth Australia.