หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SiSA จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร Cinematic Arts & Creative Content
SiSA จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร Cinematic Arts & Creative Content

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-10-05 11:57:38

         เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ หัวหน้าสาขาศิลปะภาพยนตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร Cinematic Art & Creative Content วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่...