หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา CDM 2301 Computer and Coding
SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา CDM 2301 Computer and Coding

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2021-01-26 16:24:13

      เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์สิบแสน  สุขสุชะโน อาจารย์พิเศษ   วิทยาลัยนิเทศน์ศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในรายวิชา CDM 2301 Computer and Coding ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google meet ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-942-3638-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา