หน้าหลัก > ข่าว > รวมผลงานที่ได้รับรางวัล > SISA เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
SISA เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-13 10:51:54

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. นางสาวพิมพ์ชนก คุณมี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าพิธีรับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา