หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA จัดประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/62
SISA จัดประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/62

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-13 10:46:50

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 12.00-13.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดการประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2/62 เพื่อปรึกษาการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาที่ผ่านมา พร้อมตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาใหม่ และวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ชั้น 1