หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA แนะนำสมาชิกที่ีเข้าร่วมในโครงการ E-Marketing เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
SISA แนะนำสมาชิกที่ีเข้าร่วมในโครงการ E-Marketing เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-04-13 14:20:32

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์   ได้แนะนำให้สมาชิกเข้าร่วมในโครงการ E-Marketingเพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน หมู่.1 ตำบลศาลายา จ.นครปฐม  ล้างมือบ่อย  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ หมู่.1 ตำบลศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม