หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > นักศึกษาร่วมลงพื้นที่ เพื่อศึกษาพื้นที่ ได้มีการบันทึกภาพและเสียง และมีการให้คำแนะนำกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมในโครงการ E-Marketing ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นโฮมสเตย์
นักศึกษาร่วมลงพื้นที่ เพื่อศึกษาพื้นที่ ได้มีการบันทึกภาพและเสียง และมีการให้คำแนะนำกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมในโครงการ E-Marketing ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นโฮมสเตย์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-04-13 14:33:22

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานำโดยอาจารย์ธีรพงศ์  เสรีสำราญได้นำนักศึกษาร่วมลงพื้นที่ เพื่อศึกษาพื้นที่ ได้มีการบันทึกภาพและเสียง  และมีการให้คำแนะนำกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วมในโครงการ E-Marketingเพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนใน ม.1 ตำบลศาลายา จ.นครปฐม ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นโฮมสเตย์  สำหรับชุมชนกลุ่มสมาชิก รวมใจไผ่สีทอง  เพื่อให้ชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น  ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.1 ตำบลศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม