หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > กิจกรรม big cleanning day ทั่วทั้งองค์กร การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
กิจกรรม big cleanning day ทั่วทั้งองค์กร การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-04-13 15:07:46

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ตระหนักถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19จึงจัดกิจกรรม big cleanning day ทั่วทั้งองค์กร โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่พร้อมทั้งระดมแม่บ้านทำความสะอาดภายในห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องน้ำ ราวบันได ประตู ระเบียง ลิฟท์  ทางเดิน และบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยทั่วทั้งวิทยาเขตทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีกับบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาเขตนครปฐม