หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > CCA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา CMM 2302 Exhibition Design
CCA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา CMM 2302 Exhibition Design

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2021-01-27 09:12:10

       เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์ต้นฝน  ทรัพยนิรันดร อาจารย์ประจำสาขาการสร้างภาพยนตร์   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในรายวิชา CMM 2302 Exhibition Design ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google meet ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-942-3638-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา