หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA ถ่ายทำประวัติความเป็นมาโครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนในม.1 ต.ศาลายา จ.นครปฐม
SISA ถ่ายทำประวัติความเป็นมาโครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนในม.1 ต.ศาลายา จ.นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-08-14 16:41:26

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ และหัวหน้าโครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนในม.1 ต. ศาลายา จ.นครปฐม ถ่ายทำประวัติความเป็นมาของโครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจนในม.1 ต. ศาลายา จ.นครปฐม ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา