หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
SISA เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-08-14 16:47:26

    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-10.00 น. คุณนิชาภา อิทธิประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา