หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > ขอแสดงความยินดี ดร.พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนจบ
ขอแสดงความยินดี ดร.พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนจบ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-09-14 11:34:38