หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2562
SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-11-18 10:16:53

SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2562


          เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 เวลา 13.30-15.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี และอาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา