หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > มาแล้วๆ ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (ระบบโควต้า)
มาแล้วๆ ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (ระบบโควต้า)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-04-29 11:39:46

มาแล้วๆๆ!!

 ปฎิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 Quota)

เลือกรหัสสมัคร ดังนี้
9303 การสร้างภาพยนตร์
9304 ศิลปะการแสดงประยุกต์
9305 การออกแบบดิจิทัล
9306 การตลาดดิจิทัล

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563

ที่ http://admission.ssru.ac.th/

ดาวโหลด รอประกาศ