หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ลงพื้นที่จัด Workshop การศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารด้วยวาจาอย่างชาญฉลาดสำหรับบุคลากรในอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
SISA ลงพื้นที่จัด Workshop การศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารด้วยวาจาอย่างชาญฉลาดสำหรับบุคลากรในอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-07-15 14:08:00

       เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00-16.30 น. อาจารย์สุธิดา สิงหราช  อาจารย์ประจำสาขาศิลปะภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัด Workshop การศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารด้วยวาจาอย่างชาญฉลาดสำหรับบุคลากรในอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการอำเภอพุทธมณฑล ณ ห้องประชุมอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา