หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2562
SISA ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-10-15 11:02:57

       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร 1 พร้อมเยี่ยมชมห้อง Smart Classroom ของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3