หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA จัดประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/62
SISA จัดประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/62

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-20 09:54:55

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดการประชุมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/62 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมกีฬาสี การจัดตั้งชมรม และวางแผนการทำกิจกรรมของวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ณ ห้อง Minitheater 1 ชั้น 2