หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA มอบเงินสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ 63
SISA มอบเงินสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ 63

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-17 16:45:43

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ มอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่ นายสถาพร นาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี เพื่อให้ทางโรงเรียนใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม