หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
SISA มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-01-17 16:47:43

          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. คุณกัลยากร ทองมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ให้แก่ ผศ.ดร.สุวลีย์  ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา