หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > ภาพยนตร์สั้นการค้นหาสูตรอาหารโบราณ (ต.ศาลายา จ.นครปฐม) ที่สูญหายไป
ภาพยนตร์สั้นการค้นหาสูตรอาหารโบราณ (ต.ศาลายา จ.นครปฐม) ที่สูญหายไป

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-04-10 14:29:51

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมานำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์   ได้มีถ่ายทำภาพยนตร์สั้นการค้นหาสูตรอาหารโบราณ (ต.ศาลายา จ.นครปฐม) ที่สูญหายไป  เพื่อนำไปถอดบทเรียนและจัดทำภาพยนตร์สั้น ในโครงการ E-Marketing เพื่อเสริมสร้างรายได้ครอบครัวยากจน หมู่ 1 ต.ศาลายา จ.นครปฐม  ณ แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ม.1 ตำบลศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม